Gyeongsan Saeng Saeng Jujube 40g gift set
 
Product Name : Gyeongsan Saeng Saeng Jujube 40g gift set
Country of Origin : Domestically produced (Gyeongsan, North Gyeongsang area)
Ingredients :Jujube 100%
Components : 4 bags of Saeng Saeng Jujube 40g
 
 
 
CompanyProductsExhibitionJujube StorySupport